Wiskunde Olympiade

Wiskunde Olympiade

Zoals elk jaar doet het Libanon Lyceum mee met de Wiskunde Olympiade. Sowieso alle leerlingen met wiskunde D in 4 en 5 vwo. Daarnaast alle leerlingen die een wiskundige uitdaging aan durven gaan. Het is namelijk een mooie kans om te laten zien welke wiskundige vaardigheden je bezit. Het is geen toets, dus leren hoeft niet. Het gaat er juist om dat je een (wiskundig) probleem in een korte tijd kunt oplossen. Een vaardigheid die je tijdens je leven vaker gebruikt dan je denkt.

De Wiskunde Olympiade is weliswaar geen toets, het is een wedstrijd. Bij een wedstrijd horen “winnaars”. De Wiskunde Olympiade wordt door zo’n 7000 leerlingen in heel Nederland gemaakt. De besten mogen naar een tweede ronde. Uiteindelijk doen de beste 5 leerlingen met de internationale Wiskunde Olympiade mee. Voor de leerlingen die dit jaar meedoen is dat in Australië (in 2025). Zover is het nog lang niet voor onze leerlingen. Ronde 1 is al een flinke uitdaging:

Uitdaging

Om een idee te krijgen waar onze leerlingen op puzzelen hieronder vraag 2 uit de Wiskunde Olympiade van 2023. Je kunt je antwoord controleren op de website van de Wiskunde Olympiade of door M. Heerema een bericht te sturen. Succes!

In een speelgoedwinkel zijn aan het begin van de dag 20 stickervellen (0,30 euro per stuk), 18 voetballen (3 euro per stuk), 5 knuffelberen (5 euro per stuk) en 8 waterpistolen (15 euro per stuk) op voorraad. De nieuwe kassamedewerker maakt een rommeltje van de administratie en rapporteert aan het eind van de dag over de verkoop van deze vier artikelen alleen het totaalbedrag van 75,80 euro en dat er minder voetballen zijn verkocht dan elk ander artikel.

Hoeveel knuffelberen zijn er verkocht?

  1. A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

Open Dag 2 feb 2024!

Kom naar onze Open Dag op Vrijdag 2 februari van 16.00 – 20.00 uur

Gebouw Mecklenburglaan 49

 

Natuurbeheer Nederland

Onderzoeksopdracht klas 1. Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Recent kwam in het nieuws dat de burchten van Dassen rivierdijken kwetsbaar kunnen maken. Ook bevers komen regelmatig in het nieuws omdat ze holen en gangen graven in de rivierdijken.

Hoe gaan wij om met problemen bij het beheren van onze natuur? Opdrachtgever Natuurmonumenten wil graag in een campagne voorlichting geven
over de manier van natuurbeheer, om mensen bewuster te maken van haar rol.

Sommige eekhoornsoorten in parken en bos worden teveel gevoerd door mensen, waardoor ze geen wintervoorraad meer aanleggen, en alsnog als soort uitsterven. En de wolf is na afwezigheid van 150 jaar sinds 2015 weer terug in Nederland. Is dat gevaarlijk? Moet de wolf beschermd worden als ze dicht bij de mens komt?

Invasieven of exoten zijn niet-inheemse soorten dieren en planten, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, zoals rivierkreeftjes in de Krimpenerwaard, roodwangschildpadden en halsbandparkieten. Kunnen deze soorten schadelijk zijn en moet je die dan bestrijden? Moeten de wilde konikpaarden in de Oostvaardersplassen bijgevoerd worden, of is dat dan juist niet goed om de soort in stand te houden?

Soms moeten harde beslissingen worden gemaakt die tegen het gevoel ingaan. De brugklas bedenkt een campagne om het beleid van Natuurmonumenten duidelijk te maken.

Een nieuw verblijf voor het Dwergnijlpaard

Ontwerpopdracht klas 1. Opdrachtgever: Diergaarde Blijdorp.

Onlangs heeft Diergaarde Blijdorp besloten dat Amazonica, dat deel uitmaakt van het thema Zuid-Amerika, wordt veranderd naar het thema (Centraal) Afrika. Om die reden zullen de belangrijkste huidige bewoners, de tropische vlinders, gaan plaatsmaken voor enkele diersoorten uit Centraal Afrika, waarvan het Dwergnijlpaard de belangrijkste wordt. Daaromheen zullen dus nog enkele diersoorten een plek krijgen. Niet alleen de dieren, ook de planten zullen worden vervangen door vegetatie en landschap uit Centraal Afrika. Er moet dus een geheel nieuwe leefomgeving worden gemaakt. Ook de naam Amazonica moet worden vervangen door een nieuwe naam.

Daarnaast moet in het ontwerp rekening worden gehouden met de beleving van de bezoeker, met geluiden, geur, warmte, licht en beplanting? Is er goede beveiliging, bijvoorbeeld een glazen wand tussen mens en dier of is er ook natuurlijk en echt contact mogelijk? Hoe gevaarlijk zijn deze dieren voor mensen?

De OV Buddy: Een virtuele hulp in het OV

Onderzoeksopdracht klas 2. Opdrachtgever: RET.

De RET streeft naar efficiënt en comfortabel reizen in de stad, en een goede begeleiding van reizigers in het OV is daarbij van belang.
Daarom wil de RET een interessante digitale buddy-app ontwikkelen voor de reiziger, die als een persoonlijke assistent helpt de weg te vinden tijdens de reis in de trein of met de metro, en op het perron. We hopen dat de reiziger op een leuke manier beter kunnen worden begeleid.

Wat maakt reizen met het OV aantrekkelijk? En hoe kun je een digitaal hulpmiddel ontwikkelen die het gevoel geeft van een ‘buddy’ om de weg te blijven vinden in het OV, bijvoorbeeld op het perron in de metro? Hoe wordt een digitale app als hulpmiddel aantrekkelijk? En wordt het reizen daarmee ook leuker? En hoe maak je de buddy een persoonlijke assistent?

De leerlingen onderzoeken de wensen en beperkingen van de doelgroep en ontwerp een reisbuddy voor OV-reizigers, als onderdeel van de RET-App.

Het Vijfde Dorp

Onderzoeksopdracht klas 3. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Zuidplaspolder in het Middengebied ligt tussen de bestaande dorpen Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier komt het Vijfde Dorp, een nieuwe woonwijk in de gemeente Zuidplas, met achtduizend nieuwe woningen.
Vanwege de kans op overstromingen en de stijgende zeespiegel adviseerde het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om niet in de Zuidplas te bouwen. Maar ook het waterschap lijkt nu om te zijn. Ze zijn niet meer per se tegen, mits er voldoende tegemoet wordt gekomen aan eisen die het waterschap stelt.
De opdrachtgever verwacht van onze leerlingen een degelijk onderzoek naar een nieuw watermanagement systeem voor de wijk.

Hoe kun je het watersysteem zó inrichten dat een nog te bouwen woonwijk op het laagstgelegen gebied in Nederland veilig is tegen wateroverlast en overstroming?

 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/het-vijfde-dorp-hoe-kijken-leerlingen-ertegenaan/

 

Een tijdelijke en Modulaire Brug

Ontwerpopdracht klas 4. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.

De huidige en geplande renovaties aan bruggen en tunnels in de regio Rotterdam belemmert te veel het wegverkeer en zorgen voor lange files op de omleidingsroutes rondom Rotterdam.
Om die reden wil Rijkswaterstaat tijdens afsluitingen van grote bruggen en tunnels, alternatieve, tijdelijke bruggen kunnen gebruiken om het verkeer toch te laten gaan.
Zij onderzoekt de mogelijkheden om een verplaatsbare en aanpasbare brug te ontwerpen die op meerdere plaatsen kan worden gebruikt, naast de bestaande bruggen en tunnels

Klas 4 werkt aan een onderzoek naar de bestaande verkeerssituatie in bovengenoemde situaties, een onderzoek naar bestaande brugsystemen, en een ontwerp voor een tijdelijke en verplaatsbare modulaire brug, die aan te passen is aan de situatie ter plaatse.

Future Mobility

Onderzoeksopdracht klas 2, Opdrachtgever: Team Digitale Verkenning van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Gezamenlijke Brandweer.

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen of het vinden van drenkelingen. Met de pilots van de regio’s Midden- en West-Brabant en Twente hebben we als brandweer ervaringen opgedaan. Inmiddels hebben we toestemming om te mogen vliegen met drones. We hebben ontheffing gekregen om dichter op mensenmenigte, boven aaneengesloten bebouwing, industrieobjecten en infrastructuur te kunnen vliegen. De piloten moeten wel goed getraind worden. De leerlingen van het Libanon maken een oefenprogramma met hindernissen om beter te leren vliegen met kleine drones. De leerlingen leren natuurlijk ook zelf vliegen met drones in de klas! Later in het schooljaar zullen onze beste leerling-piloten gaan vliegen voor de Drone Cup Finale in Tilburg.