Natuurbeheer Nederland

Onderzoeksopdracht klas 1. Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Recent kwam in het nieuws dat de burchten van Dassen rivierdijken kwetsbaar kunnen maken. Ook bevers komen regelmatig in het nieuws omdat ze holen en gangen graven in de rivierdijken.

Hoe gaan wij om met problemen bij het beheren van onze natuur? Opdrachtgever Natuurmonumenten wil graag in een campagne voorlichting geven
over de manier van natuurbeheer, om mensen bewuster te maken van haar rol.

Sommige eekhoornsoorten in parken en bos worden teveel gevoerd door mensen, waardoor ze geen wintervoorraad meer aanleggen, en alsnog als soort uitsterven. En de wolf is na afwezigheid van 150 jaar sinds 2015 weer terug in Nederland. Is dat gevaarlijk? Moet de wolf beschermd worden als ze dicht bij de mens komt?

Invasieven of exoten zijn niet-inheemse soorten dieren en planten, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, zoals rivierkreeftjes in de Krimpenerwaard, roodwangschildpadden en halsbandparkieten. Kunnen deze soorten schadelijk zijn en moet je die dan bestrijden? Moeten de wilde konikpaarden in de Oostvaardersplassen bijgevoerd worden, of is dat dan juist niet goed om de soort in stand te houden?

Soms moeten harde beslissingen worden gemaakt die tegen het gevoel ingaan. De brugklas bedenkt een campagne om het beleid van Natuurmonumenten duidelijk te maken.

Een nieuw verblijf voor het Dwergnijlpaard

Ontwerpopdracht klas 1. Opdrachtgever: Diergaarde Blijdorp.

Onlangs heeft Diergaarde Blijdorp besloten dat Amazonica, dat deel uitmaakt van het thema Zuid-Amerika, wordt veranderd naar het thema (Centraal) Afrika. Om die reden zullen de belangrijkste huidige bewoners, de tropische vlinders, gaan plaatsmaken voor enkele diersoorten uit Centraal Afrika, waarvan het Dwergnijlpaard de belangrijkste wordt. Daaromheen zullen dus nog enkele diersoorten een plek krijgen. Niet alleen de dieren, ook de planten zullen worden vervangen door vegetatie en landschap uit Centraal Afrika. Er moet dus een geheel nieuwe leefomgeving worden gemaakt. Ook de naam Amazonica moet worden vervangen door een nieuwe naam.

Daarnaast moet in het ontwerp rekening worden gehouden met de beleving van de bezoeker, met geluiden, geur, warmte, licht en beplanting? Is er goede beveiliging, bijvoorbeeld een glazen wand tussen mens en dier of is er ook natuurlijk en echt contact mogelijk? Hoe gevaarlijk zijn deze dieren voor mensen?

First Lego League