De nieuwe verbinding met de Oude Plantage

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam.

De Oude Plantage in Kralingen is het oudste openbare stadspark van Rotterdam. Oorspronkelijk lag de Plantage ver buiten de stadsmuren.
Na de oorlog is het in beperkte omvang opnieuw ingericht. Een derde van het oorspronkelijke park werd opgeofferd voor woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. Het resteerde deel van de Oude Plantage ligt daardoor geïsoleerd achter de Maasboulevard.  Om die isolatie op te heffen moet de relatie met de omgeving worden verbeterd.

De leerlingen van klas 3 werken aan een ontwerp waarbij de oude plantage wordt verbonden met het Arboretum, de bomentuin iets verderop. De oude bekende natuurgebieden zijn doorsneden met wegen. De Maasboulevard sluit de (voetgangers)verbinding naar het water/Oude plantage grotendeels af.

Hoe zou je dat oude natuur/polderlandschap, met name de Oude Plantage en Trompenburg-Arboretum met elkaar kunnen verbinden, en wat zouden dan gevolgen zijn voor de infrastructuur zoals de wegen Maasboulevard/ Honingerdijk? Moet je alle huidige wegen laten bestaan? En hoe gaan die nieuwe (voetgangers)verbindingen er dan uitzien?

Mobile: Make the World Accessible

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam.

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dat betekent dat we een samenleving willen zijn waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen.

Make the World Accessible gaat over toegankelijkheid voor mensen met een beperking, op welke manier dan ook, in verschillende leeftijden. De leerlingen van klas 3 werken samen met de studenten van Hogeschool Rotterdam Gametechnologie aan een activiteit die voor een gekozen doelgroep toegankelijk wordt gemaakt met technologie.

Amsterdamse grachtenpanden in Minecraft

Ontwerpopdracht klas 2. Opdrachtgever: Sufax

Voor architect en ontwerpbureau Sufax ontwerpen de 2e klas teams van het Libanon Lyceum een innovatiehal voor kleine start-up bedrijfjes, geïnspireerd op Amsterdamse grachtenpanden, uitgevoerd in Minecraft.

Nieuwe ruimte voor Het Nieuwe Instituut

Ontwerpopdracht klas 2. Opdrachtgever: Het Nieuwe Instituut

Het NI wil graag de collecties die ze beheert tegelijkertijd ook kunnen tonen aan publiek, maar daarvoor is niet genoeg ruimte in het huidige gebouw. Het tegenoverliggende Museum Boijmans heeft om dezelfde reden naast hun museumgebouw een apart gebouw gerealiseerd: het Depot. Het NI kan geen groot apart gebouw realiseren, maar wil wel graag een aantal nieuwe ruimtes creëren, die aan het huidige gebouw zelf vast komen te zitten, zonder dat het oorspronkelijke ontwerp verloren gaat. De leerlingen ontwerpen een nieuwer ruimte, die aan veel eisen van conserveren moet voldoen, en tegelijkertijd toegankelijk is voor publiek.

KrachtvanFeyenoord

De maatschappelijke tak van Feyenoord heet #KrachtvanFeyenoord. Het team hiervan bezoekt wekelijks vele scholen in Rotterdam om de leerlingen aan het bewegen te krijgen. Het team wil graag andere interactieve beweegspelen gaan gebruiken maar weet niet goed welke. Naast sport en bewegen is het doel ook om een gezonde leefstijl in het onderwijsprogramma op te nemen. Voor die gezonde leefstijl is Feyenoord op zoek naar een gezonde snack/koek, die in pauzes aan kinderen kan worden uitgedeeld.

Onze tweede klas havo is met de twee opdrachten aan de slag gegaan: een gezonde snack óf een interactief beweegspel bedenken en maken.

Natuurbeheer Nederland

Onderzoeksopdracht klas 1. Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Recent kwam in het nieuws dat de burchten van Dassen rivierdijken kwetsbaar kunnen maken. Ook bevers komen regelmatig in het nieuws omdat ze holen en gangen graven in de rivierdijken.

Hoe gaan wij om met problemen bij het beheren van onze natuur? Opdrachtgever Natuurmonumenten wil graag in een campagne voorlichting geven
over de manier van natuurbeheer, om mensen bewuster te maken van haar rol.

Sommige eekhoornsoorten in parken en bos worden teveel gevoerd door mensen, waardoor ze geen wintervoorraad meer aanleggen, en alsnog als soort uitsterven. En de wolf is na afwezigheid van 150 jaar sinds 2015 weer terug in Nederland. Is dat gevaarlijk? Moet de wolf beschermd worden als ze dicht bij de mens komt?

Invasieven of exoten zijn niet-inheemse soorten dieren en planten, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, zoals rivierkreeftjes in de Krimpenerwaard, roodwangschildpadden en halsbandparkieten. Kunnen deze soorten schadelijk zijn en moet je die dan bestrijden? Moeten de wilde konikpaarden in de Oostvaardersplassen bijgevoerd worden, of is dat dan juist niet goed om de soort in stand te houden?

Soms moeten harde beslissingen worden gemaakt die tegen het gevoel ingaan. De brugklas bedenkt een campagne om het beleid van Natuurmonumenten duidelijk te maken.

Een nieuw verblijf voor het Dwergnijlpaard

Ontwerpopdracht klas 1. Opdrachtgever: Diergaarde Blijdorp.

Onlangs heeft Diergaarde Blijdorp besloten dat Amazonica, dat deel uitmaakt van het thema Zuid-Amerika, wordt veranderd naar het thema (Centraal) Afrika. Om die reden zullen de belangrijkste huidige bewoners, de tropische vlinders, gaan plaatsmaken voor enkele diersoorten uit Centraal Afrika, waarvan het Dwergnijlpaard de belangrijkste wordt. Daaromheen zullen dus nog enkele diersoorten een plek krijgen. Niet alleen de dieren, ook de planten zullen worden vervangen door vegetatie en landschap uit Centraal Afrika. Er moet dus een geheel nieuwe leefomgeving worden gemaakt. Ook de naam Amazonica moet worden vervangen door een nieuwe naam.

Daarnaast moet in het ontwerp rekening worden gehouden met de beleving van de bezoeker, met geluiden, geur, warmte, licht en beplanting? Is er goede beveiliging, bijvoorbeeld een glazen wand tussen mens en dier of is er ook natuurlijk en echt contact mogelijk? Hoe gevaarlijk zijn deze dieren voor mensen?

De OV Buddy: Een virtuele hulp in het OV

Onderzoeksopdracht klas 2. Opdrachtgever: RET.

De RET streeft naar efficiënt en comfortabel reizen in de stad, en een goede begeleiding van reizigers in het OV is daarbij van belang.
Daarom wil de RET een interessante digitale buddy-app ontwikkelen voor de reiziger, die als een persoonlijke assistent helpt de weg te vinden tijdens de reis in de trein of met de metro, en op het perron. We hopen dat de reiziger op een leuke manier beter kunnen worden begeleid.

Wat maakt reizen met het OV aantrekkelijk? En hoe kun je een digitaal hulpmiddel ontwikkelen die het gevoel geeft van een ‘buddy’ om de weg te blijven vinden in het OV, bijvoorbeeld op het perron in de metro? Hoe wordt een digitale app als hulpmiddel aantrekkelijk? En wordt het reizen daarmee ook leuker? En hoe maak je de buddy een persoonlijke assistent?

De leerlingen onderzoeken de wensen en beperkingen van de doelgroep en ontwerp een reisbuddy voor OV-reizigers, als onderdeel van de RET-App.

Het Vijfde Dorp

Onderzoeksopdracht klas 3. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Zuidplaspolder in het Middengebied ligt tussen de bestaande dorpen Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier komt het Vijfde Dorp, een nieuwe woonwijk in de gemeente Zuidplas, met achtduizend nieuwe woningen.
Vanwege de kans op overstromingen en de stijgende zeespiegel adviseerde het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om niet in de Zuidplas te bouwen. Maar ook het waterschap lijkt nu om te zijn. Ze zijn niet meer per se tegen, mits er voldoende tegemoet wordt gekomen aan eisen die het waterschap stelt.
De opdrachtgever verwacht van onze leerlingen een degelijk onderzoek naar een nieuw watermanagement systeem voor de wijk.

Hoe kun je het watersysteem zó inrichten dat een nog te bouwen woonwijk op het laagstgelegen gebied in Nederland veilig is tegen wateroverlast en overstroming?

 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/het-vijfde-dorp-hoe-kijken-leerlingen-ertegenaan/

 

Een tijdelijke en Modulaire Brug

Ontwerpopdracht klas 4. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.

De huidige en geplande renovaties aan bruggen en tunnels in de regio Rotterdam belemmert te veel het wegverkeer en zorgen voor lange files op de omleidingsroutes rondom Rotterdam.
Om die reden wil Rijkswaterstaat tijdens afsluitingen van grote bruggen en tunnels, alternatieve, tijdelijke bruggen kunnen gebruiken om het verkeer toch te laten gaan.
Zij onderzoekt de mogelijkheden om een verplaatsbare en aanpasbare brug te ontwerpen die op meerdere plaatsen kan worden gebruikt, naast de bestaande bruggen en tunnels

Klas 4 werkt aan een onderzoek naar de bestaande verkeerssituatie in bovengenoemde situaties, een onderzoek naar bestaande brugsystemen, en een ontwerp voor een tijdelijke en verplaatsbare modulaire brug, die aan te passen is aan de situatie ter plaatse.