De nieuwe verbinding met de Oude Plantage

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam.

De Oude Plantage in Kralingen is het oudste openbare stadspark van Rotterdam. Oorspronkelijk lag de Plantage ver buiten de stadsmuren.
Na de oorlog is het in beperkte omvang opnieuw ingericht. Een derde van het oorspronkelijke park werd opgeofferd voor woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. Het resteerde deel van de Oude Plantage ligt daardoor geïsoleerd achter de Maasboulevard.  Om die isolatie op te heffen moet de relatie met de omgeving worden verbeterd.

De leerlingen van klas 3 werken aan een ontwerp waarbij de oude plantage wordt verbonden met het Arboretum, de bomentuin iets verderop. De oude bekende natuurgebieden zijn doorsneden met wegen. De Maasboulevard sluit de (voetgangers)verbinding naar het water/Oude plantage grotendeels af.

Hoe zou je dat oude natuur/polderlandschap, met name de Oude Plantage en Trompenburg-Arboretum met elkaar kunnen verbinden, en wat zouden dan gevolgen zijn voor de infrastructuur zoals de wegen Maasboulevard/ Honingerdijk? Moet je alle huidige wegen laten bestaan? En hoe gaan die nieuwe (voetgangers)verbindingen er dan uitzien?