Een Smart School Product -TU Delft

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: TU Delft, Industrieel Ontwerpen.

Vanuit de mens als gebruiker, in dit geval de scholier, willen we nieuwe slimme producten ontwikkelen, die het de schooldag makkelijker of leuker kunnen maken. Zo zijn schooltassen functioneel, maar ook relatief ouderwets, omdat nieuwe technologieën of combinaties van technieken nauwelijks worden toegepast.

De scholier als gebruiker kan goed aangeven wat hij mist, of zou willen veranderen en verbeteren in zijn omgeving op school. Dat kan natuurlijk, naast gebruiksvoorwerpen ook met de ruimte in het gebouw te maken hebben, of met handelingen, of tijd. Dit project onderzoekt hoe een mensgerichte benadering van slim productontwerp kan worden toegepast door de behoeften van de gebruikers te begrijpen en de ontwikkeling van dergelijke producten te stimuleren.

Hoe kan een nieuw of verbeterd product het leven van de scholier tijdens zijn opleiding makkelijker, beter of leuker maken?

De leerlingen hebben in samenwerking met studenten van Industrieel Ontwerpen concepten ontwikkeld voor nieuwe Smart School Products. Op de slotdag van het project werken de leerlingen en studenten vanuit de concepten en demo’s opnieuw samen, en dan aan een eindproduct en een presentatie.

Een nieuwe overdekte ruimte op het schoolplein

Ontwerpproject klas 3. Opdrachtgever: EGM Architecten.

De huidige kantine van het Libanon Lyceum aan de Mecklenburglaan voldoet niet meer aan de eisen en wensen van een modern schoolgebouw. En het huidige schoolplein wordt alleen benut als fietsenstalling. De school mist een gezamenlijke ruimte waar de leerlingen ’s ochtends kunnen binnenkomen en de dag beginnen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun spullen kwijt kunnen.

De leerlingen ontwerpen een nieuwe duurzame, met glas overkapte uitbreiding op het huidige schoolplein. De fietsenstalling komt dan daaronder. De nieuwe ruimte bevat veel functies zoals zitplaatsen, een winkeltje, lockers, digitale informatie, een balie, een podium, toiletten en een garderobe. En vooral veel daglicht. Maar hoe maak je eigenlijk een nieuwe ruimte vast aan een monument? En hoe maak je de ingangen? Hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan bij andere monumenten?