De nieuwe verbinding met de Oude Plantage

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam.

De Oude Plantage in Kralingen is het oudste openbare stadspark van Rotterdam. Oorspronkelijk lag de Plantage ver buiten de stadsmuren.
Na de oorlog is het in beperkte omvang opnieuw ingericht. Een derde van het oorspronkelijke park werd opgeofferd voor woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. Het resteerde deel van de Oude Plantage ligt daardoor geïsoleerd achter de Maasboulevard.  Om die isolatie op te heffen moet de relatie met de omgeving worden verbeterd.

De leerlingen van klas 3 werken aan een ontwerp waarbij de oude plantage wordt verbonden met het Arboretum, de bomentuin iets verderop. De oude bekende natuurgebieden zijn doorsneden met wegen. De Maasboulevard sluit de (voetgangers)verbinding naar het water/Oude plantage grotendeels af.

Hoe zou je dat oude natuur/polderlandschap, met name de Oude Plantage en Trompenburg-Arboretum met elkaar kunnen verbinden, en wat zouden dan gevolgen zijn voor de infrastructuur zoals de wegen Maasboulevard/ Honingerdijk? Moet je alle huidige wegen laten bestaan? En hoe gaan die nieuwe (voetgangers)verbindingen er dan uitzien?

Mobile: Make the World Accessible

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam.

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dat betekent dat we een samenleving willen zijn waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen.

Make the World Accessible gaat over toegankelijkheid voor mensen met een beperking, op welke manier dan ook, in verschillende leeftijden. De leerlingen van klas 3 werken samen met de studenten van Hogeschool Rotterdam Gametechnologie aan een activiteit die voor een gekozen doelgroep toegankelijk wordt gemaakt met technologie.

Het Vijfde Dorp

Onderzoeksopdracht klas 3. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Zuidplaspolder in het Middengebied ligt tussen de bestaande dorpen Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier komt het Vijfde Dorp, een nieuwe woonwijk in de gemeente Zuidplas, met achtduizend nieuwe woningen.
Vanwege de kans op overstromingen en de stijgende zeespiegel adviseerde het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om niet in de Zuidplas te bouwen. Maar ook het waterschap lijkt nu om te zijn. Ze zijn niet meer per se tegen, mits er voldoende tegemoet wordt gekomen aan eisen die het waterschap stelt.
De opdrachtgever verwacht van onze leerlingen een degelijk onderzoek naar een nieuw watermanagement systeem voor de wijk.

Hoe kun je het watersysteem zó inrichten dat een nog te bouwen woonwijk op het laagstgelegen gebied in Nederland veilig is tegen wateroverlast en overstroming?

 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/het-vijfde-dorp-hoe-kijken-leerlingen-ertegenaan/

 

Het verbeteren van de werkomgeving bij de rijksoverheid

Klas 3 Onderzoeksopdracht

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op welke manieren kunnen overheidsorganisaties de aantrekkingskracht voor huidige en toekomstige werknemers vergroten? Hierbij hoort ook optimalisatie van de werkomgeving, bevordering van diversiteit en versterking van inclusie.

De leerlingen doen uitgebreid onderzoek met analyses, aanbevelingen en een conceptueel model. Daarnaast omvat het een poster die inspiratie uit verschillende werkvelden illustreert en een uitwerking of ontwerp van ten minste één relevant idee.

Een Smart School Product -TU Delft

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: TU Delft, Industrieel Ontwerpen.

Vanuit de mens als gebruiker, in dit geval de scholier, willen we nieuwe slimme producten ontwikkelen, die het de schooldag makkelijker of leuker kunnen maken. Zo zijn schooltassen functioneel, maar ook relatief ouderwets, omdat nieuwe technologieën of combinaties van technieken nauwelijks worden toegepast.

De scholier als gebruiker kan goed aangeven wat hij mist, of zou willen veranderen en verbeteren in zijn omgeving op school. Dat kan natuurlijk, naast gebruiksvoorwerpen ook met de ruimte in het gebouw te maken hebben, of met handelingen, of tijd. Dit project onderzoekt hoe een mensgerichte benadering van slim productontwerp kan worden toegepast door de behoeften van de gebruikers te begrijpen en de ontwikkeling van dergelijke producten te stimuleren.

Hoe kan een nieuw of verbeterd product het leven van de scholier tijdens zijn opleiding makkelijker, beter of leuker maken?

De leerlingen hebben in samenwerking met studenten van Industrieel Ontwerpen concepten ontwikkeld voor nieuwe Smart School Products. Op de slotdag van het project werken de leerlingen en studenten vanuit de concepten en demo’s opnieuw samen, en dan aan een eindproduct en een presentatie.

Een nieuwe overdekte ruimte op het schoolplein

Ontwerpproject klas 3. Opdrachtgever: EGM Architecten.

De huidige kantine van het Libanon Lyceum aan de Mecklenburglaan voldoet niet meer aan de eisen en wensen van een modern schoolgebouw. En het huidige schoolplein wordt alleen benut als fietsenstalling. De school mist een gezamenlijke ruimte waar de leerlingen ’s ochtends kunnen binnenkomen en de dag beginnen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun spullen kwijt kunnen.

De leerlingen ontwerpen een nieuwe duurzame, met glas overkapte uitbreiding op het huidige schoolplein. De fietsenstalling komt dan daaronder. De nieuwe ruimte bevat veel functies zoals zitplaatsen, een winkeltje, lockers, digitale informatie, een balie, een podium, toiletten en een garderobe. En vooral veel daglicht. Maar hoe maak je eigenlijk een nieuwe ruimte vast aan een monument? En hoe maak je de ingangen? Hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan bij andere monumenten?