Een nieuwe overdekte ruimte op het schoolplein

Ontwerpproject klas 3. Opdrachtgever: EGM Architecten.

De huidige kantine van het Libanon Lyceum aan de Mecklenburglaan voldoet niet meer aan de eisen en wensen van een modern schoolgebouw. En het huidige schoolplein wordt alleen benut als fietsenstalling. De school mist een gezamenlijke ruimte waar de leerlingen ’s ochtends kunnen binnenkomen en de dag beginnen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun spullen kwijt kunnen.

De leerlingen ontwerpen een nieuwe duurzame, met glas overkapte uitbreiding op het huidige schoolplein. De fietsenstalling komt dan daaronder. De nieuwe ruimte bevat veel functies zoals zitplaatsen, een winkeltje, lockers, digitale informatie, een balie, een podium, toiletten en een garderobe. En vooral veel daglicht. Maar hoe maak je eigenlijk een nieuwe ruimte vast aan een monument? En hoe maak je de ingangen? Hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan bij andere monumenten?