Privacyverklaring Libanon Lyceum

Sinds 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met deze Europese wet worden onze persoonsgegevens beschermd. Het Libanon Lyceum moet zorgvuldig en transparant met de gegevens van onze leerlingen en ouders omgaan. Hoe we dit doen kunt u lezen in de privacyverklaring van Stichting BOOR, waarvan het Libanon Lyceum onderdeel is.

Voor professionaliserings- en opleidingsdoeleinden van stagiaires en docenten worden beeld- en/of geluidsopnames gemaakt van praktijksituaties (dus binnen de school/klas). Deze worden bewaard in een speciaal ingerichte en zwaarbeveiligde digitale leeromgeving. We maken daarvoor uitsluitend gebruik van de voor het onderwijs speciaal ontwikkelde en beveiligde opname apparatuur: ‘IRIS connect’ die voldoet aan de AVG-normen. Zie desgewenst ook: www.irisconnect.nl