Het Vijfde Dorp

Onderzoeksopdracht klas 3. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Zuidplaspolder in het Middengebied ligt tussen de bestaande dorpen Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier komt het Vijfde Dorp, een nieuwe woonwijk in de gemeente Zuidplas, met achtduizend nieuwe woningen.
Vanwege de kans op overstromingen en de stijgende zeespiegel adviseerde het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om niet in de Zuidplas te bouwen. Maar ook het waterschap lijkt nu om te zijn. Ze zijn niet meer per se tegen, mits er voldoende tegemoet wordt gekomen aan eisen die het waterschap stelt.
De opdrachtgever verwacht van onze leerlingen een degelijk onderzoek naar een nieuw watermanagement systeem voor de wijk.

Hoe kun je het watersysteem zó inrichten dat een nog te bouwen woonwijk op het laagstgelegen gebied in Nederland veilig is tegen wateroverlast en overstroming?

 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/het-vijfde-dorp-hoe-kijken-leerlingen-ertegenaan/