Een tijdelijke en Modulaire Brug

Ontwerpopdracht klas 4. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.

De huidige en geplande renovaties aan bruggen en tunnels in de regio Rotterdam belemmert te veel het wegverkeer en zorgen voor lange files op de omleidingsroutes rondom Rotterdam.
Om die reden wil Rijkswaterstaat tijdens afsluitingen van grote bruggen en tunnels, alternatieve, tijdelijke bruggen kunnen gebruiken om het verkeer toch te laten gaan.
Zij onderzoekt de mogelijkheden om een verplaatsbare en aanpasbare brug te ontwerpen die op meerdere plaatsen kan worden gebruikt, naast de bestaande bruggen en tunnels

Klas 4 werkt aan een onderzoek naar de bestaande verkeerssituatie in bovengenoemde situaties, een onderzoek naar bestaande brugsystemen, en een ontwerp voor een tijdelijke en verplaatsbare modulaire brug, die aan te passen is aan de situatie ter plaatse.