Een tijdelijke en Modulaire Brug

Ontwerpopdracht klas 4. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.

De huidige en geplande renovaties aan bruggen en tunnels in de regio Rotterdam belemmert te veel het wegverkeer en zorgen voor lange files op de omleidingsroutes rondom Rotterdam.
Om die reden wil Rijkswaterstaat tijdens afsluitingen van grote bruggen en tunnels, alternatieve, tijdelijke bruggen kunnen gebruiken om het verkeer toch te laten gaan.
Zij onderzoekt de mogelijkheden om een verplaatsbare en aanpasbare brug te ontwerpen die op meerdere plaatsen kan worden gebruikt, naast de bestaande bruggen en tunnels

Klas 4 werkt aan een onderzoek naar de bestaande verkeerssituatie in bovengenoemde situaties, een onderzoek naar bestaande brugsystemen, en een ontwerp voor een tijdelijke en verplaatsbare modulaire brug, die aan te passen is aan de situatie ter plaatse.

Koken uit de Vuilnisbak

Onderzoeksproject klas 4. Opdrachtgever: Team Tastemakers.

TeamTastemakers werkt aan de ontwikkeling van innovaties van producten in de voedingsmiddelenindustrie. Zij zijn gespecialiseerd in het creëren van waarde aan reststromen. TeamTastemakers werkt onder andere aan nieuwe producten die voedselverspilling tegengaan. Zo kijken zij naar producten waarvan we delen weggooien die misschien prima te verwerken zijn in een gerecht, zoals de schillen van groente of bladeren van een vrucht.

In Nederland wordt gemiddeld ruim 33 kilo voedsel per persoon per jaar weggegooid. Dat is zo’n 9 procent van ons gekochte eten. Alle Nederlandse huishoudens samen verspillen daarmee 590 miljoen kilo prima voedsel. De landelijke doelstelling is om voor 2030 de verspilling te halveren.

De leerlingen onderzoeken een week lang voedselverspilling in het huishouden, met de eigen koelkast als uitgangspunt. Vervolgens doen ze een week hetzelfde bij een professionele omgeving zoals een restaurant of een supermarkt. Er wordt een advies ontwikkeld om verspilling of bederf van voedsel tegen te gaan, om de landelijke doelstelling te halen. Tenslotte wordt een creatief en nieuw gerecht gemaakt van (deel)producten van vers voedsel dat anders zou worden weggegooid.