Nieuwe ruimte voor Het Nieuwe Instituut

Ontwerpopdracht klas 2. Opdrachtgever: Het Nieuwe Instituut

Het NI wil graag de collecties die ze beheert tegelijkertijd ook kunnen tonen aan publiek, maar daarvoor is niet genoeg ruimte in het huidige gebouw. Het tegenoverliggende Museum Boijmans heeft om dezelfde reden naast hun museumgebouw een apart gebouw gerealiseerd: het Depot. Het NI kan geen groot apart gebouw realiseren, maar wil wel graag een aantal nieuwe ruimtes creëren, die aan het huidige gebouw zelf vast komen te zitten, zonder dat het oorspronkelijke ontwerp verloren gaat. De leerlingen ontwerpen een nieuwer ruimte, die aan veel eisen van conserveren moet voldoen, en tegelijkertijd toegankelijk is voor publiek.