Koken uit de Vuilnisbak

Onderzoeksproject klas 4. Opdrachtgever: Team Tastemakers.

TeamTastemakers werkt aan de ontwikkeling van innovaties van producten in de voedingsmiddelenindustrie. Zij zijn gespecialiseerd in het creëren van waarde aan reststromen. TeamTastemakers werkt onder andere aan nieuwe producten die voedselverspilling tegengaan. Zo kijken zij naar producten waarvan we delen weggooien die misschien prima te verwerken zijn in een gerecht, zoals de schillen van groente of bladeren van een vrucht.

In Nederland wordt gemiddeld ruim 33 kilo voedsel per persoon per jaar weggegooid. Dat is zo’n 9 procent van ons gekochte eten. Alle Nederlandse huishoudens samen verspillen daarmee 590 miljoen kilo prima voedsel. De landelijke doelstelling is om voor 2030 de verspilling te halveren.

De leerlingen onderzoeken een week lang voedselverspilling in het huishouden, met de eigen koelkast als uitgangspunt. Vervolgens doen ze een week hetzelfde bij een professionele omgeving zoals een restaurant of een supermarkt. Er wordt een advies ontwikkeld om verspilling of bederf van voedsel tegen te gaan, om de landelijke doelstelling te halen. Tenslotte wordt een creatief en nieuw gerecht gemaakt van (deel)producten van vers voedsel dat anders zou worden weggegooid.

First Lego League

Een Smart School Product -TU Delft

Ontwerpopdracht klas 3. Opdrachtgever: TU Delft, Industrieel Ontwerpen.

Vanuit de mens als gebruiker, in dit geval de scholier, willen we nieuwe slimme producten ontwikkelen, die het de schooldag makkelijker of leuker kunnen maken. Zo zijn schooltassen functioneel, maar ook relatief ouderwets, omdat nieuwe technologieën of combinaties van technieken nauwelijks worden toegepast.

De scholier als gebruiker kan goed aangeven wat hij mist, of zou willen veranderen en verbeteren in zijn omgeving op school. Dat kan natuurlijk, naast gebruiksvoorwerpen ook met de ruimte in het gebouw te maken hebben, of met handelingen, of tijd. Dit project onderzoekt hoe een mensgerichte benadering van slim productontwerp kan worden toegepast door de behoeften van de gebruikers te begrijpen en de ontwikkeling van dergelijke producten te stimuleren.

Hoe kan een nieuw of verbeterd product het leven van de scholier tijdens zijn opleiding makkelijker, beter of leuker maken?

De leerlingen hebben in samenwerking met studenten van Industrieel Ontwerpen concepten ontwikkeld voor nieuwe Smart School Products. Op de slotdag van het project werken de leerlingen en studenten vanuit de concepten en demo’s opnieuw samen, en dan aan een eindproduct en een presentatie.

Een nieuwe overdekte ruimte op het schoolplein

Ontwerpproject klas 3. Opdrachtgever: EGM Architecten.

De huidige kantine van het Libanon Lyceum aan de Mecklenburglaan voldoet niet meer aan de eisen en wensen van een modern schoolgebouw. En het huidige schoolplein wordt alleen benut als fietsenstalling. De school mist een gezamenlijke ruimte waar de leerlingen ’s ochtends kunnen binnenkomen en de dag beginnen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun spullen kwijt kunnen.

De leerlingen ontwerpen een nieuwe duurzame, met glas overkapte uitbreiding op het huidige schoolplein. De fietsenstalling komt dan daaronder. De nieuwe ruimte bevat veel functies zoals zitplaatsen, een winkeltje, lockers, digitale informatie, een balie, een podium, toiletten en een garderobe. En vooral veel daglicht. Maar hoe maak je eigenlijk een nieuwe ruimte vast aan een monument? En hoe maak je de ingangen? Hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan bij andere monumenten?

Buitenruimte op grote hoogte

Ontwerpproject klas 2. Opdrachtgever: V8 Architecten.

In de binnenstad van Rotterdam kunnen de komende jaren gebouwen rijzen tot 250 meter. Sociale veiligheid, leefbaarheid en levendigheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Tot 2040 komen er 50.000 nieuwe woningen bij. “Dat betekent dat ook de prachtige skyline van Rotterdam de komende jaren mee gaat groeien met de stad”, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

De leerlingen van VWO werken aan nieuwe ideeën voor buitenruimtes voor toekomstige hoge appartementengebouwen. In deze tijd, en met name sinds Corona, ervaart men steeds meer het belang van een goede en buitenruimte bij appartementen, als belangrijk onderdeel van de woning zelf.  Maar nog zijn deze buitenruimtes vaak klein, en maar deels van het jaar geschikt om te verblijven (temperatuur, wind,..). Een goede buitenruimte zou veel meer een onderdeel moeten zijn van het dagelijks leven in huis. De ontwerpen voldoen aan het idee van een multifunctionele ruimte, flexibel en adaptief. Tegelijk kunnen in een nieuw ontwerp buitenruimtes onderling verbonden worden, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor sociale contacten tussen bewoners.