Droog op de fiets

Hoe kan een fietser (de doelgroep is scholieren) tijdens een ritje van ongeveer 15 minuten onderweg beschermd worden tegen regenwater?

Ruimte op zee

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Er is beroepsscheepvaart, er is een groeiend aantal windmolenparken

Zeespiegelstijging

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven

Waterteruglaat voor Blokkermolen

Nergens ter wereld staan zoveel molens bij elkaar als in het authentieke polderlandschap van Kinderdijk. De 19 molens vormen samen met de gemalen