Ruimte op Zee

Klas 3: onderzoeksopdracht. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Er is beroepsscheepvaart, er is een groeiend aantal windmolenparken, er is de beroepsvisserij, er zijn nog veel boorplatformen. Er komen steeds meer en steeds grotere schepen, en het aantal windparken neemt snel toe.

Naast scheepvaart gebruiken we de Noordzee voor vele andere doeleinden. Het winnen van energie is hier een van. De ambitie is om de komende decennia meer windenergie op zee te produceren, en energie op te slaan om de klimaatdoelen te halen. Dat heeft invloed op de scheepvaartveiligheid. De leerlingen maken een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Noordzee.