Zeespiegelstijging

Klas 3: onderzoeksopdracht. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven en de omringende gebieden in de komende decennia toe. De huidige klimaatscenario’s houden rekening met een zeespiegelstijging tussen de 100 en 150 cm tot 2100. In het worst-case scenario zal de zeespiegel in 2100 zelfs 2 meter gestegen zijn. Het vorige rapport, uit 2014, ging nog uit van een stijging van één meter.

De leerlingen van vwo 3 doen onderzoek naar de oorzaken van zeespiegelstijging, en zoeken oplossingen voor de mogelijke gevolgen voor Rotterdam en omgeving.