De toekomst van het spoor

NS voorspelt een toename van het aantal treinreizen (lees verplaatsingen) in 2040 van ruim 30% procent, ten opzichte van 2018.

Ruimte op zee

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Er is beroepsscheepvaart, er is een groeiend aantal windmolenparken

Zeespiegelstijging

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven

OV-Go

De RET streeft naar efficiënt en comfortabel reizen in de stad, maar vindt de tijdbesteding tijdens de reis ook van belang.

Respect voor Water

Waterbedrijven zijn verplicht drinkwater te leveren aan huishoudens. Maar in sommige regio’s ontstaan nu al problemen

De Waterdrager

In een noodsituatie is het van levensbelang dat mensen schoon drinkwater hebben. Vervuild water maakt mensen ziek

Schoolfinales FLL

Ondertussen bij Robotica