Het verbeteren van de werkomgeving bij de rijksoverheid

Klas 3 Onderzoeksopdracht

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op welke manieren kunnen overheidsorganisaties de aantrekkingskracht voor huidige en toekomstige werknemers vergroten? Hierbij hoort ook optimalisatie van de werkomgeving, bevordering van diversiteit en versterking van inclusie.

De leerlingen doen uitgebreid onderzoek met analyses, aanbevelingen en een conceptueel model. Daarnaast omvat het een poster die inspiratie uit verschillende werkvelden illustreert en een uitwerking of ontwerp van ten minste één relevant idee.

Technasium jubileum