De beide klassen vwo3 gingen voor de kickoff van hun nieuwe project naar het gemaal Abraham Kroes in Moordrecht, waar zij onder leiding van Neeldert van Laar van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard uitleg kregen over de werking van het gemaal, de taken van het Hoogheemraadschap en de nieuwe opdracht.

De gemeente Zuidplas wil een volledig nieuwe woonwijk met achtduizend woningen realiseren in de Zuidplaspolder, zo ongeveer het laagste punt van Nederland. De plannen zijn gepresenteerd en goedgekeurd, en het Hoogheemraadschap heeft ingestemd. Maar er is nog geen veiligheidsplan om de wijk tegen water te beschermen. Het gebied heeft te maken met bodemdaling, stijgende zeespiegel en kans op overstromingen. De leerlingen doen de komende tijd onderzoek naar de risico’s en werken aan een veilig watermanagementsysteem voor het Vijfde Dorp.

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/het-vijfde-dorp-hoe-kijken-leerlingen-ertegenaan/