Gorilla’s bij de IJsberen!

Klas 1: Ontwerpopdracht. Opdrachtgever: Diergaarde Blijdorp

De gorilla’s van Diergaarde Blijdorp moeten een nieuwe verblijfsplaats krijgen. Verschillende scenario’s worden onderzocht. Eén daarvan is dat Diergaarde Blijdorp mogelijk het huidige verblijf van de ijsberen gaat ombouwen naar een verblijfsruimte voor de gorilla’s. De IJsberen worden dan in de toekomst mogelijk in een andere dierentuin ondergebracht.

De huidige verblijfsruimtes voor de gorilla’s zijn te klein, er is te veel associatie met kooien en de inrichting lijkt te weinig op de oorspronkelijke omgeving van de dieren. Er moet dus gekeken worden naar andere mogelijkheden. Het huidige ijsberenverblijf zou dan een oplossing kunnen zijn.

Hoe kan het ijsberenverblijf worden omgebouwd tot Gorillaverblijf? Daarvoor moet de buitenruimte worden aangepast, maar ook een nieuwe binnen verblijf. Het nieuwe verblijf zal aan de nieuwste eisen en inzichten voor gorilla-verblijven moeten voldoen. Klas 1 buigt zich over de eisen en mogelijkheden, en maakt een nieuw ontwerp.