De examenkandidaten van het Technasium H5 en V6 hebben op woensdag 28 februari hun Meesterproefpresentaties gegeven, een eindpresentatie van 15 minuten in aanwezigheid van familie, opdrachtgevers en experts, docenten en medeleerlingen.

De leerlingen hebben de afgelopen maanden in samenwerking met een opdrachtgever en een expert gewerkt aan een onderzoeks- of een ontwerpopdracht.