Excursie naar TU Delft

De 3e klassen vwo gingen op bezoek bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Zij kregen een rondleiding en maakten kennis met een groep studenten, met wie ze de komende periode – op afstand – gaan samenwerken aan een opdracht. ‘Droog blijven op de fiets’ is een project dat we al eens eerder hebben uitgevoerd met een andere jaargang leerlingen en studenten, het blijft voor industrieel ontwerpers een interessante inkijk in het brein van de jongere.

Vandaag werd een eerste brainstorm gedaan over het onderwerp, met steeds twee studenten per groep leerlingen, de studenten in de rol van coach en adviseur, de leerlingen als conceptontwikkelaar. Zij zullen de komende tijd af en toe contact houden en in juni samen een eindproduct realiseren, tijdens de eindpresentatiedag, ook op de TU.