Meesterproeven!

Op woensdag 8 maart 2023 vonden in de presentatieruimte van het Technasium de Meesterproeven plaats. Dit zijn de afstudeerpresentaties van havo 5 en vwo 6, behorend bij het schoolexamen O&O.

Na een lange periode van onderzoeken en ontwerpen – de leerlingen begonnen al in augustus met het zoeken naar een geschikte opdrachtgever – presenteerden de verschillende groepjes hun eindontwerpen en onderzoeksresultaten aan een publiek van familie, opdrachtgevers, experts en medeleerlingen.

De leerlingen hebben gewerkt in opdracht van diverse bedrijven en instellingen, zoals het ErasmusMC, het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, Demcon, Shell, Hogeschool Rotterdam-IPO, BUas, S+B en TU Delft.

Na afloop werd er samen met de gasten geproost op het afsluiten van de O&O-opleiding.